همین برای من کافی ست...

پزشک،عصای سپیدی به دستم داد... اما من!!!! نابینا نیستم... فقط چشم هایم،، جز تو، هیچ کس را نمی بیند, عزیزدلم!!!!!!!!!   بهار،از دستم دلخور شدی، تابستان،قهرکردی، پاییز،سرد شدی، و... زمستان،ترکم کردی!!!! به همین ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 26 بازدید
بهمن 93
3 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
4 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
2 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
5 پست
دی 92
17 پست
آذر 92
15 پست
آبان 92
9 پست
مهر 92
17 پست
تیر 90
2 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
2 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
8 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
22 پست
خرداد 88
2 پست