پست های ارسال شده در دی سال 1392

همین برای من کافی ست...

پزشک،عصای سپیدی به دستم داد... اما من!!!! نابینا نیستم... فقط چشم هایم،، جز تو، هیچ کس را نمی بیند, عزیزدلم!!!!!!!!!   بهار،از دستم دلخور شدی، تابستان،قهرکردی، پاییز،سرد شدی، و... زمستان،ترکم کردی!!!! به همین ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 26 بازدید