پست های ارسال شده در دی سال 1388

عظمت آسمانها

عظمت آسمانها ازدیدگاه قرآن   آسمان‏هاى هفت‏گانه   پرسش منظور از آسمانهاى هفتگانه چیست؟   در قرآن اشاره به آسمانهاى هفتگانه شده منظور چیست؟   پاسخ   درباره «آسمانهاى هفتگانه» که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 74 بازدید