پست های ارسال شده در آبان سال 1388

شناخت خدا

خدایا چنان کن سرانجام کار       توخشنود باشی ومارستگار خدایا آنی وکمتر از آنی مارابه خودمان وا مگذار....                                                      خدایا ،تو مارا آفریده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید