عشق را حذف کردند.....

چقدر کوشیدندک آغوش و بوسه را از عشق حذف کنند.....

اماااا:

فقط عشق را از آغوش و بوسه حذف کردند...!!!!

نگرانگریه

/ 5 نظر / 58 بازدید
امیررضا

سلام زیبا بود[گل] . . . کم لطف شدید دیگه به ما سرنمیزنید!!![ناراحت]

بهنام

در زندگی روز هایی می شود که دوست داری بزنی به بیابان بیابان پیدا نمی کنی، می زنی به خیابان با دنیا که هیچ با خودت هم قهر می کنی منتظری... منتظر ِ "اویِ" زند ِگیت منتظری ببینی حواسش اصلا به قهر کردنت هست!؟

علی

لینکم نکردین؟؟؟